Trang chủ > Về chúng tôi >danh dự doanh nghiệp

danh dự doanh nghiệp

Đơn vị Đổi mới Quy trình Công nghệ 2016

Hội đồng quản trị lần thứ hai năm 2017

Hội đồng quản trị lần 2 năm 2018

Thành viên thứ hai của Chốt Chiết Giang

Giấy phép kinh doanh

Thành viên của Chiết Giang Aozhan Fastener

Hệ thống quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu